Forum P Ł O Ś N I C A Strona Główna P Ł O Ś N I C A
Czytaj, pisz, dyskutuj. Płośnica da się lubić!
RejestracjaSzukajFAQUżytkownicyGrupyGalerieZaloguj
Budżet Gminy na 2008 rok

 
Odpowiedz do tematu    Forum P Ł O Ś N I C A Strona Główna » Aktualności Zobacz poprzedni temat
Zobacz następny temat
Budżet Gminy na 2008 rok
Autor Wiadomość
GŁOS_dla_PŁOŚNICY
Forumowy specjalistaDołączył: 05 Sty 2007
Posty: 450
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 4 razy
Ostrzeżeń: 0/5

Post Budżet Gminy na 2008 rok
Poniżej publikuję projekt budżetu Gminy Płośnica na 2008 rok.

Proszę zauważyć, że w roku 2008 już nie planuje się "Odnowy wsi Płośnica" i w wydatkach na ten rok nie uwzględniono:
- przebudowy remizy w salę widowiskowo-taneczną (chyba tak to nazywano ?)
- stadionu sportowego
- parków
Dlaczego tak sie stało? Niwątpliwie (co jest zrozumiałe) nie może być zgody w Radzie Gminy na wpisywanie do wydatków budżetowych poważnych inwestycji bez zapewnienia pozyskania niezbednych środków, w tym przypadku dotacji unijnych. Dlaczego Wójt osobiście angażował się w kampanię, o której wiedział, że ma minimalne szanse powodzenia? Odpowiedź może być tylko jedna. W tej całej kampani medialnej nie chodziło o progam odnowy Płośnicy.

Ja teraz chciałbym zapytać od kogo zależy dalszy los projektu inwestycyjnego "Odnowa wsi Płośnica"? Czy od niedoswiadczonego pracownika ds. pozyskiwania funduszy zewnetrznych? Jak ktoś zwrócił mi uwagę, każdy chce pracować, tym bardziej, jeżeli pracodawca chce go zatrdunić. Jest w tym pewna logika i uzasadnienie, które postanowiłem zrozumieć. Jest jednak oczywiste, że odpowiedzialny za skuteczność działania Urzędu Gminy jest Pan Wójt. To Pan Wójt odrzucił kandydaturę osoby z wieloletnim doświadczeniem i z wyższym wykształceniem oraz przeforsował i zatrunił własnego kandydata, a Swoją decyzję o jego zatrunieniu uzasadnił w sposób następujący:

"Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że kandydatka na w/w stanowisko pracy posiada wykształcenie, wiedzę i umiejętności, które połączone w przyszłości z doświadczeniem mogą gwarantować skuteczne aplikowanie o środki z funduszy europejskich." ( [link widoczny dla zalogowanych] )
Proszę mi pomóc, jeżeli czegoś nie zauważam, ale nie umiem tutaj dostrzec prawdziwej troski o los mieszkańców Płośnicy, ani całej Gminy.

W swoim czasie postanowiłem pomilczeć swoje wątpliwości, gdyż nie potrafiłem wtedy Państwu udowodnić, że prowadzona kampania reklamowa o planowanej odnowie wsi Płośnica nie była traktowana dostatecznie poważnie. Na hucznie obiecaną odnowę wsi Płośnica mamy teraz zaczekać do, nieokreślonej w czasie, "przyszłości (...)" gdy - możliwe, że uda się - "gwarantować skuteczne aplikowanie o środki z funduszy europejskich". Wiadomo już, że w roku 2008 nie ma co liczyć na jakiekolwiek inwestycje w odnowę Płośnicy.
Przypominam, że w Gminie Rybno, która nam ucieka, 3 doświadczonych, pełnoetatowych pracowników ciągle aplikuje o pozyskiwanie wszelkich środków zewnętrznych. W Gminie Płośnica nie było dotychczas nikogo, kto by tym się zajmował, a w przyszłości, wg tego, co powiedział Wójt, "można gwarantować" poprawę, ale wcale nie ma takiej gwarancji.

Z powyższego powodu jest mi bardzo przykro, a tymczasem doraźnie lepiej się uśmiechnę, by nie zapłakać. Smile

[b]Ja kocham Płośnicę taką, jaką pamietam z dzieciństwa. Co dalej z naszą Płośnicą, w której już nie ma stacji kolejowej, nie powstają nowe zakłady pracy, brakuje polityki rozwoju gospodarczego, brakuje wszelkich perspektyw zdobycia godziwej pracy i trwa "ucieczka" z młodych, którzy wracają tutaj jedynie na weekendy i na święta do rodziców? Wciąż dziwi Państwa, że jestem i piszę? Wierzę, że już wkrótce Płośnica obudzi się. Wierzę, że nastąpi to także z inicjatywy i z udziałem obecnego Wójta oraz Radnych. Koniecznie należy liczyć na Radnych Płośnicy.

Wkrótce WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA ! Szczerze przyznam, że dla mnie jest to najważniejszy dzień w roku - okazja na wyciszenie, przemyślenia, nadrobienie zaległości w kontaktach z rodzina i z bliskimi, wyzwolenie zaufania do wszystkich mi znanych, a także okazja do odrzucenia wszelkich do nich uprzedzeń. Sądzę, że identycznie powinno być z każdym z Państwa, a w szczególności z Wójtem i z Radnymi Płośnicy. To naprawdę ważny dzień, gdy zawsze posiadam zapasy opłatków.Ryszard L.

Budżetu Gminy Płośnica na 2008 rok ( [link widoczny dla zalogowanych] )
- część opisowa -

Budżet Gminy na rok 2008 oszacowano na podstawie wykonania za
9 miesięcy roku 2007 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki
zaplanowano na poziomie roku 2007.

Wydatki przewidziano na poziomie roku 2007 zwiększając je o średni poziom
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który będzie wyższy o 2,3 % w
stosunku do roku 2007. Wydatki na wynagrodzenia w sferze budżetowej przyjęto
na poziomie wykonania 2007 roku, przyjmując wzrost w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia zaplanowanego na poziomie wzrostu cen towarów i usług. Składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru na ubezpieczenia społeczne.

Po stronie dochodów budżet zamyka się na kwotę 12.279.201 zł.
Po stronie wydatków 12.666.920zł.
Deficyt budżetowy gminy za 2008 rok w wysokości 387.719 zł zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętych pożyczek. Gmina zamierza
zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w łącznej
kwocie 480.000zł; część pożyczki oraz wolne środki w kwocie 239.506zł
wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zostaną
przeznaczone na spłatę kredytu.
W 2008 roku gmina ma do spłaty 331.787zł.
na dochody składają się:
dochody własne 3.161.973,00
dotacje celowe na zadania zlecone 2.418.001,00
dotacje celowe na zadania własne 350.000,00
subwencje 6.140.727,00
Środki pozyskane z innych źródeł
(Nadleśnictwo Lidzbark) na dofinansowanie
własnych inwestycji drogowych 208.500,00
Dochody własne Gminy to:
podatki i opłaty lokalne 2.892.573,00
1
dochody z majątku gminy 99.000,00
pozostałe dochody
(czynsze,odsetki,prowizje,opłaty
administracyjne,wpływy z usług dla
ludności) 170.400,00
W skład dochodów otrzymanych
z budżetu Państwa wchodzą:
1. subwencja oświatowa 3.611.906,00
2. subwencja równoważąca 75.622,00
3. subwencja wyrównawcza ogólna 2.453.199,00
4. dotacje na zadania zlecone z zakresu
administracji 50.001,00
5. dotacje na zadania zlecone z zakresu
pomocy społecznej 2.714.000,00
6. dotacje celowe na zadania z oświaty 4.000,00
Dział Transport i Łączność są to środki pozyskane z Nadleśnictwa na budowę
dróg.
Dział Leśnictwo zaplanowano wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.
Dział Gospodarka Mieszkaniowa wpływy pochodzą z dzierżawy lokali
mieszkalnych, użytkowych, opłat za wieczyste użytkowanie oraz sprzedaży
składników majątkowych.
Dział Administracja Publiczna z tytułu opłaty administracyjnej oraz różne
dochody z rozliczeń z lat ubiegłych. W dziale tym ujęto dotacje na finansowanie
zadań zleconych administracji 48.533zł
Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
Zaplanowano dotację na zadania zlecone w kwocie 968zł
Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Zaplanowano dotację na zadania zlecone z Obrony Cywilnej w kwocie 500zł
2
Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej
Zaplanowano dochody z tytułu: podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku z karty
podatkowej, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłaty eksploatacyjnej
udziału w podatku od osób fizycznych.
Dochody w tym dziale realizuje gmina. Budżet Państwa i Urzędy Skarbowe.
Wpływy z tytułu udziału w podatkach od osób fizycznych zaplanowano w
wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów.
Dział Różne rozliczenia
Ujęte są subwencje i odsetki od środków na rachunku bankowym:
1) wyrównawcza dla gmin
2) oświatowa
Dział Oświata i Wychowanie – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego
młodocianym pracownikom.
Dział Ochrona Zdrowia
Zaplanowano dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych
Dział Pomoc Społeczna
Zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze. W
dziale tym również ujęto dotacje na zadania zlecone z zakresu świadczeń
społecznych. Kwota tej dotacji została określona decyzją Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 218/2007 z dnia 24
października 2007 roku i wynosi 2.368.000zł oraz na zadania własne 346.000zł.
Dział Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
Dochody pochodzą za odpłatność mieszkańców za odprowadzanie ścieków.
Udział subwencji w dochodach ogółem wynosi 50,01%
Udział dotacji w dochodach 22,54%
Udział środków pozyskanych – 1,7%
W y d a t k i –
3
Dział Rolnictwo i Łowiectwo zaplanowano wydatki w kwocie 364.000zł
z przeznaczeniem na zadania z zakresu infrastruktury wodociągowej 354.500zł.
Izby rolnicze 9.500zł
Dział Transport i Łączność
Zaplanowano kwotę 120.000zł na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych
oraz 150.000zł na porozumienie z Powiatem na wspólne zadanie inwestycyjne
( przebudowa skrzyżowania w Płośnicy), 100.000zł na porozumienie z Gminą
Działdowo na wspólne zadanie inwestycyjne( modernizacja drogi gminnej) oraz
417.000zł na modernizację dróg (Skurpie, Turza Wielka) gminnych obręb
Płośnica i obręb Murawki w porozumieniu z Nadleśnictwem Lidzbark.
Dział Gospodarka Mieszkaniowa
Wydatki w kwocie 67.000zł zaplanowano na opracowania geodezyjne –
17.000zł oraz na utrzymanie zasobów mieszkaniowych i nieruchomości na
terenie Gminy 50.000zł.
Dział Działalność Usługowa
Zaplanowano wydatki w kwocie 91.000zł na aktualizację studium
i opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dział Administracja publiczna
Wydatki przewidziano na:
1. utrzymanie Rady Gminy, w którym mieszczą się diety radnych za udział w
posiedzeniach komisji i sesji, ryczałt przewodniczącego Rady gminy,
zakup materiałów biurowych dla Rady – 52.000zł
2. na prowadzenie spraw z zakresu zadań zleconych w administracji, dopłata
do wynagrodzeń pracowników prowadzących sprawy z zakresu Obrony
Cywilnej, ewidencji ludności dowodów osobistych, pochodne od
wynagrodzeń, koszty podróży służbowej – 71.720zł
3. w dziale administracji samorządowej, w którym mieszczą się
wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenie
radcy prawnego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
koszty podróży służbowych pracowników, ryczałt za używanie
samochodów prywatnych do celów służbowych, opłaty za energię
elektryczną, wodę, gaz, wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie,
opłaty za rozmowy telefoniczne, naprawa sprzętu i urządzeń biurowych,
szkolenia pracowników , zakup materiałów biurowych i sprzętu
1.270.800zł
4
4. opłaty składek na Ekologiczny Związek gmin w kwocie 8.850zł na
utrzymanie oczyszczalni ścieków ( wynagrodzenia 5 pracowników oraz
wydatki rzeczowe – 159.850zł)
5. promocja gminy – 8.000zł
Dział Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa i sądownictwa
zaplanowano wydatki w kwocie 968zł na prowadzenie rejestrów wyborczych.
Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Zaplanowano wydatki w kwocie 428.800zł na utrzymanie Ochotniczych Straży
Pożarnych między innymi: zakup paliwa, części zamiennych dla samochodów,
podstawowego sprzętu pożarniczego, ubezpieczenie członków OSP -116.300zł
na obronę cywilną 2.500zł oraz 300.000zł na zakup samochodu pożarniczego dla
OSP Płośnica, oraz 10000 zł rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.
Dział Poboru podatków
Prowizja dla sołtysów za przyjmowanie wpłat podatkowych, koszty windykacji
w kwocie 20.600zł
Dział Obsługa długu publicznego
W dziale tym zaplanowano kwotę 51.000zł na spłatę odsetek od kredytu.
Dział Oświata i Wychowanie
Planuje się wydatki w kwocie 5.172.200zł na:
1. utrzymanie szkół podstawowych tj. wynagrodzenia nauczycieli i obsługi,
pochodne od wynagrodzeń, opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę,
gaz, wywóz nieczystości, koszty podróży służbowych, zakup pomocy
i książek, drobne remonty szkół – 3.170.000zł oraz 120.000zł
na opracowanie dokumentacji na salę gimnastyczną Szkoły Podstawowej
w Gródkach
2. utrzymanie oddziałów zerowych, wynagrodzenia nauczycieli wraz z
pochodnymi – 310.200zł
3. dowóz dzieci – wynagrodzenie kierowcy i opiekuna, zakup biletów
miesięcznych, utrzymanie autobusu – 324.000zł
4. utrzymanie gimnazjum – wynagrodzenia nauczycieli, opłaty za korzystanie
z pracowni Zespołu Szkół Rolniczych – 1.187.100zł
5. dokształcanie nauczycieli – 20.000zł
5
6. odpisy na świadczenia socjalne emerytów nauczycieli – 36.900zł oraz
4.000zł na dofinansowanie pracodawcami kosztów przygotowania
zawodowego młodocianych pracowników.
Dział Ochrona Zdrowia -
Wydatki obejmują przeciwdziałanie alkoholizmowi 62.000zł oraz 700zł na
zwalczanie narkomanii.
Dział Pomoc Społeczna
Wydatki przewidziano na różne formy pomocy społecznej:
1. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z opieki społecznej- 7.000zł
2. świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego- 2.312.000zł
3. dodatki mieszkaniowe- 110.000zł
4. dożywianie dzieci w szkołach- 92.500zł
5. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (wynagrodzenia pracowników
socjalnych, opiekunek wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakup
materiałów kancelaryjnych, kosztów podróży służbowych.
6. Ogółem wydatki na Pomoc Społeczną wynoszą 3.192.982zł w tym
wydatki własne 823.982zł wydatki na zadania zlecone 2.368.000zł
Dział Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska . – zaplanowano wydatki
w kwocie 388.240zł
w tym:
- oczyszczanie wsi – 1.000zł
- gospodarka odpadami 49.740zł w tym: dofinansowanie selektywnej
zbiórki odpadów – 22.980zł, opracowanie studium wykonalności projektu
Stacji Przeładunkowej Odpadów wraz z sortowaniem – 3.000zł
- na opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla gmin
-1.200zł
- realizacja zbiórki leków przeterminowanych – 1.000zł
- zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów 21.560zł
- gospodarka ściekowa i 115.500zł na opracowanie dokumentacji budowy
kanalizacji sanitarnej wsi Gralewo i Skurpie.
- oświetlenie ulic – 222.000 zł
Dział Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Przewidziano dotacje dla instytucji kultury w kwocie 310.000zł
6
W tym:
- Gminny Dom Kultury – 185.000zł
- Biblioteki – 125.000zł
- Pozostała działalność w zakresie kultury – 16.000zł
- Dotacja dla powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru położonych w powiecie
działdowskim (obiekt dawnych koszarów wojskowych) – 129.329zł
Dział Kultura Fizyczna i Sport
Przewidziano wydatki na finansowanie imprez sportowych w szkołach na kwotę
10.000zł.
Realizacja zaplanowanych przedsięwzięć będzie realizowana w miarę
pozyskiwanych dochodów.
7


Post został pochwalony 1 raz
Pon 0:51, 10 Gru 2007 Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:    
Odpowiedz do tematu    Forum P Ł O Ś N I C A Strona Główna » Aktualności Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do: 
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Design by Freestyle XL / Music Lyrics.
Regulamin