Forum P Ł O Ś N I C A Strona Główna P Ł O Ś N I C A
Czytaj, pisz, dyskutuj. Płośnica da się lubić!
RejestracjaSzukajFAQUżytkownicyGrupyGalerieZaloguj
PRACA.

 
Odpowiedz do tematu    Forum P Ł O Ś N I C A Strona Główna » Aktualności Zobacz poprzedni temat
Zobacz następny temat
PRACA.
Autor Wiadomość
GŁOS_dla_PŁOŚNICY
Forumowy specjalistaDołączył: 05 Sty 2007
Posty: 450
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 4 razy
Ostrzeżeń: 0/5

Post PRACA.
Zasady naboru do samorządu terytorialnego.

Jeżeli chcesz pracować w administracji samorządowej, powinieneś wystartować w naborze na wolne stanowisko. Jak tego dokonać?
Powinieneś przede wszystkim:
- znaleźć ogłoszenie o interesującym cię wolnym stanowisku pracy,
- przesłać swoją ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi w ogłoszeniu dokumentami.

Nabór w sektorze samorządowym – na jakie stanowiska i do jakich urzędów?
Jeżeli chcesz pracować w administracji samorządowej, spróbuj wziąć udział w naborze do takich urzędów jak:
- urząd marszałkowski, wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne,
- starostwo powiatowe, powiatowe jednostki organizacyjne,
- urząd gminy, jednostki pomocnice gminy oraz gminne jednostki i zakłady budżetowe,
- biuro związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakład budżetowy utworzony przez te związki,
- biuro jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

Stanowiska, na które w sektorze samorządowym przeprowadzany jest nabór to tzw. stanowiska urzędnicze, w tym również kierownicze stanowiska urzędnicze.
Ogólnie rzecz ujmując, są to stanowiska, na których podstawą nawiązania stosunku pracy jest umowa o pracę, mianowanie lub powołanie (tylko na kierowniczych stanowiskach urzędniczych).

Gdzie szukać ogłoszenia ?
Ogłoszenia o wolnych stanowiskach w sektorze samorządowym publikowane są:
- w Biuletynie Informacji Publicznej – właśnie w nim najłatwiej i najlepiej jest szukać ogłoszeń o wolnych stanowiskach (strona internetowa: [link widoczny dla zalogowanych] ; zakładka „Samorząd Terytorialny”);
- na tablicy informacyjnej, w jednostce, w której prowadzony jest nabór.

Wybór interesującego ogłoszenia.
Szukając interesującego ogłoszenia, powinieneś zwrócić uwagę na:
- nazwę i adres urzędu oraz określenie stanowiska pracy – jego nazwę, umiejscowienie w strukturze organizacyjnej urzędu – zastanów się, czy praca w danym urzędzie i danej jego komórce cię interesuje;
- główne zadania wykonywane na danym stanowisku – przeczytaj je, żeby przekonać się, czy odpowiadają ci obowiązki, które musiałbyś wykonywać, gdybyś podjął pracę na tym stanowisku;
- wykształcenie wskazane w ogłoszeniu – pamiętaj, że żeby zostać zatrudnionym na danym stanowisku musisz posiadać takie wykształcenie, jakie jest wymienione w ogłoszeniu;
- wymagania niezbędne – zastanów się, czy spełniasz te wymagania, czy rzeczywiście posiadasz wymienioną w ogłoszeniu wiedzę, umiejętności, które będą wymagane na danym stanowisku; czy posiadasz doświadczenie zawodowe, jakie jest wymienione w ogłoszeniu;
- inne informacje – umieszczone w ogłoszeniu – często są to informacje, o tym, że praca jest na czas określony, czy na zastępstwo. Zastanów się, czy taka praca cię interesuje.

Jeśli ogłoszenie cię interesuje i jeśli spełniasz wymagania niezbędne możesz spróbować swoich sił, wysyłając swoją ofertę.

Wysyłanie oferty.
Wysyłaj swoją ofertę zawsze na konkretne ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy. Nie ma sensu przesyłać oferty ogólnej – np. do danego urzędu. Rozpatrywane są tylko oferty wysłane w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie.

Wysyłając swoją ofertę, zwróć uwagę na:
- adres pod który należy przesłać swoją ofertę – zawsze wskazany w ogłoszeniu;
- termin składania dokumentów – to bardzo ważne, gdyż rozpatrywane są tylko te dokumenty, które zostały wysłane (liczy się data stempla pocztowego) w terminie; (Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie);
- dokumenty, które są wymienione w ogłoszeniu, a których przesłanie jest od ciebie wymagane.

Wymagania, które musisz spełniać.
Ustawa o pracownikach samorządowych określa pewne warunki, które musi spełniać osoba zatrudniona na stanowisku urzędniczym na podstawie umowy o pracę. Wysyłając swoja ofertę, musisz pamiętać, że powinieneś je spełniać, powinieneś być osobą, która:
- posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
- posiada co najmniej wykształcenie średnie (poziom wykształcenia zawsze szczegółowo określa dane ogłoszenie),
- nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
- cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Jeżeli aplikowałbyś na kierownicze stanowisko urzędnicze dodatkowo musiałbyś być osobą, która:
- posiada wykształcenie wyższe,
- posiada łącznie co najmniej dwuletni staż pracy, na co najmniej jednym ze wskazanych stanowisk:
- na stanowiskach urzędniczych w jednostkach, o których mowa w art. 1 ustawy,
- w służbie cywilnej,
- w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi,
- w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi,
- na kierowniczych stanowiskach państwowych.
Należy jednak zaznaczyć, że osoba zatrudniona na stanowisku urzędniczym na podstawie mianowania musi dodatkowo spełniać 2 poniższe wymogi. Musi to być osoba, która:
- jest obywatelem polskim,
- ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

Sprawdzanie spełniania wymagań formalnych.
Każda oferta wpływająca do urzędu, oceniana jest najpierw pod względem spełniania wymagań formalnych. Oznacza to, że sprawdzane jest:
- czy posiadasz doświadczenie zawodowe wymagane w ogłoszeniu o naborze (w przypadkach, kiedy takie doświadczenie jest wymagane);
- czy załączyłeś do swojej oferty wszystkie dokumenty wskazane w ogłoszeniu;
- czy oferta została złożona w odpowiednim terminie. Termin składania dokumentów uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem dokumenty zostały nadane w polskiej placówce pocztowej. Oznacza to, że liczy się data wysłania oferty, a nie data jej wpływu do urzędu.

Pamiętaj również, że wszystkie oferty nie spełniające wymagań formalnych są odrzucane i nie są brane pod uwagę w toku naboru.

Lista osób spełniających wymagania formalne.
Do udziału w procesie selekcji kandydatów np. do rozmowy kwalifikacyjnej zaproszone mogą być tylko osoby spośród tych, które spełniły wymagania formalne. Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej, zawiera imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania (nazwa miejscowości).

Jeżeli chcesz sprawdzić, czy Twoja oferta spełniła te wymagania i czy możesz liczyć na zaproszenie do udziału w procesie selekcji kandydatów sprawdź to w Biuletynie Informacji Publicznej.

Selekcja kandydatów.
Do udziału w procesie selekcji kandydatów możesz zostać zaproszony tylko, jeśli spełnisz wymagania formalne. Pamiętaj jednak, że nie zawsze jest to warunek wystarczający do tego byś został zaproszony np. na rozmowę kwalifikacyjną. Czasami najpierw odbywa się selekcja bez udziału kandydatów.

Selekcja bez udziału kandydatów.
Niejednokrotnie zanim kandydaci zostaną zaproszeni stosuje się procedurę selekcyjną, w której oni nie uczestniczą np. merytoryczną analizę nadesłanych ofert. Polega ona na weryfikacji nadesłanych ofert od względem spełniania wymagań niezbędnych, a często również pożądanych oraz wybraniu na tej podstawie ofert, które w najlepszy sposób odpowiadają wymaganiom właściwym dla danego stanowiska, na które przeprowadzany jest nabór.

Selekcja z udziałem kandydatów.
Do tego etapu selekcji możesz zostać zaproszony jeśli spełnisz wymagania formalne.
Proces selekcji przeprowadzany jest zazwyczaj przez Komisję Rekrutacyjną.
W wielu przypadkach w jej skład wchodzą przedstawiciele komórki kadrowej urzędu oraz przedstawiciele (niejednokrotnie kierownicy) komórki, na stanowisko w której przeprowadzany jest nabór. Nie powinieneś się więc dziwić, jeżeli w trakcie np. rozmowy kwalifikacyjnej obecny będzie kierownik komórki, do której aplikujesz.

Narzędziami selekcji mogą być:
rozmowa kwalifikacyjna– najczęściej stosowana forma selekcji, służy ustaleniu poziomu poszczególnych właściwości u kandydatów. Jej celem jest uzyskanie i ocena informacji o kandydacie, które pozwolą na prognozę, jakie efekty będzie on osiągać na danym stanowisku pracy i porównanie ich z przewidywanymi efektami pozostałych kandydatów;
testy wiedzy – metoda ta służy określeniu poziomu wiedzy teoretycznej u kandydatów biorących udział w procedurze selekcyjnej, a następnie skonfrontowaniu wyników z wymaganiami danego stanowiska; najczęściej stosowane są testy wyboru;
testy praktyczne – stosowane do weryfikacji poziomu wymaganych, wymienionych w ogłoszeniu umiejętności praktycznych. Należą do nich np. sprawdziany umiejętności bezwzrokowego pisania, umiejętności redagowania pism urzędowych, umiejętności posługiwania się pakietem MS Office, itp.; test praktyczny jest również dobrą metodą sprawdzenia, umieszczanej często w ogłoszeniach, komunikatywnej znajomości języka angielskiego;

WYNIK NABORU.

Wszyscy kandydaci powinni być poinformowani o wyniku naboru, niezależnie od jego wyniku.
Jeżeli nie otrzymałeś informacji wyniku naboru, możesz jej sam poszukać:
w Biuletynie Informacji Publicznej,
na tablicy informacyjnej w jednostce, w której był prowadzony nabór.

Informację taką upowszechnia się:
w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru, jeżeli nie wybrano żadnego kandydata,
przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Pamiętaj, że informacja o wyniku naboru zawiera:
- nazwę i adres jednostki, do której przeprowadzany był nabór,
- określenie stanowiska urzędniczego,
- imię i nazwisko wybranego kandydata,
- miejsce zamieszkania kandydata (nazwa miejscowości),
- uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata.

Jeżeli nabór był przeprowadzany na kilka etatów, komisja rekrutacyjna może w jednym naborze wskazać do zatrudnienia kilku kandydatów.
W przypadku gdy nabór przeprowadzany jest na jeden etat, komisja może wskazać 1 osobę, a pozostałe uszeregować pod względem spełniania wymagań. W sytuacji gdy osoba zatrudniona w wyniku naboru w ciągu 3m-cy zrezygnuje z zatrudnienia lub stosunek pracy ustanie z jakiegokolwiek innego powodu, to pracodawca może zatrudnić na tym samym stanowisku kolejną osobę spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru.

Zasady naboru - ogólnie:
Pamiętaj, ze nabór na stanowiska urzędnicze w samorządzie terytorialnym jest z zasady OTWARTY i KONKURENCYJNY.
Oznacza to, że informacja o wolnych stanowiskach pracy jest łatwo dostępna i powszechna (zasada otwartości) oraz że nabór przeprowadzany jest w taki sposób, by znaleźć osobę która najlepiej spełnia wymagania określone dla stanowiska wskazanego w ogłoszeniu o naborze. Osobę, której wiedza, umiejętności są najbardziej odpowiednie do wykonywania pracy na tym konkretnym stanowisku (zasada konkurencyjności).

Zasady naboru – szczegółowe określenie.
Zasady naboru pracowników samorządowych (w województwach, powiatach, gminach) regulowane są ustawą o pracownikach samorządowych, która obejmuje wszystkich pracowników samorządowych na terenie całego kraju.
Niejednokrotnie jednak zasady naboru są w sposób szczegółowy regulowane zarządzeniami np. marszałka województwa, starosty powiatu, czy burmistrza gminy, miasta.

Przykłady tego typu zarządzeń można znaleźć na niżej podanych stronach internetowych:
- Województwa Kujawsko-pomorskiego [link widoczny dla zalogowanych]
[link widoczny dla zalogowanych]

- Powiatu Wolsztyńskiego – [link widoczny dla zalogowanych]
[link widoczny dla zalogowanych]ór&poziom=pk&&m=47&&md=105

Miasta i Gminy Złocieniec – [link widoczny dla zalogowanych]
[link widoczny dla zalogowanych]

Przykładowe ogłoszenia o naborze i o wynikach naborów:
[link widoczny dla zalogowanych]
[link widoczny dla zalogowanych]

Rozporządzenia określające stanowiska w administracji samorządowej.
Jeżeli chcesz dokładniej zorientować się, jakie są stanowiska urzędnicze w administracji samorządowej, jakie są szczegółowe wymagania na te stanowiska, a także jakie są zakresy wynagrodzeń właściwe dla poszczególnych stanowisk, możesz to sprawdzić w rozporządzeniach Rady Ministrów.
Rada Ministrów określiła w drodze rozporządzenia, wykaz stanowisk pracowniczych, uwzględniając stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w jednostkach wymienionych w art. 1 ustawy o pracownikach samorządowych oraz szczegółowe wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych. (Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich – Dz. U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1223 ze zm.) oraz Rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego – Dz. U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1222 ze zm.).

Teksty rozporządzeń:
[link widoczny dla zalogowanych]
(wyszukiwanie wg hasła „pracownicy samorządowi” następnie albo po nazwie rozporządzeń albo po ich „adresie” tzn. „Dz. U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1223” lub „Dz. U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1222”.)

Ryszard L.


Post został pochwalony 0 razy
Sob 13:55, 29 Wrz 2007 Zobacz profil autora
Bernard
ZadomowionyDołączył: 03 Mar 2011
Posty: 34
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

Post
A co to za bzdury ?? bez nazwiska, bez znajomości, bez układu można zamiatać ulicę a nie w UG w Płośnicy pracować takie doradztwo można sobie wsadzić ......


Post został pochwalony 0 razy
Pon 18:43, 04 Kwi 2011 Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:    
Odpowiedz do tematu    Forum P Ł O Ś N I C A Strona Główna » Aktualności Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do: 
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Design by Freestyle XL / Music Lyrics.
Regulamin